Hoe zorgt Analyse voor Verbetering?

En hoe kunnen wij u hierbij helpen?

Om een product of service effectief te vermarkten, is het van belang om te analyseren wat het beste werkt. Zo heeft elk initiatief een eigen aanpak nodig. Met behulp van een analyse kan, naast het opstellen van een succesvol marketingsplan, de markt en uw gebruikers uitgebreid worden geanalyseerd zodat uw onderneming kan blijven groeien. De gebruikers van uw website doen vaak net iets anders dan u zelf verwacht. De enige manier om daar achter te komen, is door te kijken wat de gebruikers daadwerkelijk doen.

Doorlopende Analyse

Als uw website online staat, kan er worden geanalyseerd. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken op welke knop er het meest wordt geklikt, of welke ‘route’ er op uw website het populairst is. Aan de hand van dergelijke analyses kunnen diverse conclusies worden getrokken.

Zo kunnen analyses zowel worden gebruikt om te bekijken of de gestelde doelen worden gehaald, maar ook om de website te verbeteren. Doordat het bijvoorbeeld opvalt dat bezoekers via een specifieke pagina op uw website binnenkomen de meeste aankopen doen, kan die pagina meer worden ‘vermarkt’. Zo kunnen er extra links worden geplaatst op die pagina om zo de bezoeker te prikkelen om verder te kijken op de website. Ook kunnen de belangrijke elementen uit een dergelijke pagina worden overgenomen op andere pagina’s zoals de home-page.

Wij zijn altijd bezig met het verbeteren van al onze websites. Leren wij door de analyse van de website van één van onze klanten iets nieuws? Dan passen we dat ook toe op de andere websites van onze klanten. Zo blijft u altijd voor op de concurrentie!

Analyse Vooraf

Het is van belang om vooraf een analyse te maken: op welke kernwoorden kunt u uw website het beste richten? Hoe kan een AdWords campagne het beste worden opgestart? Met een analyse vooraf zorgen we er voor dat er niet lukraak wordt begonnen, maar dat er een gedachte achter zit, zodat er zo weinig mogelijk verloren gaat in de opstartfase.

Analyse Achteraf

Na de analyses vooraf en tijdens de ontwikkeling van uw website, is een belangrijk onderdeel ook de analyse wanneer de website eenmaal helemaal is afgerond. Zo kunnen mogelijke kansen nog gegrepen worden voordat wij de website, gezamenlijk met de marketingactiviteiten, volledig aan u overhandigen (indien dat gewenst is).

Zo is het mogelijk dat een bepaalde toevoeging aan de website bijvoorbeeld helemaal niet goed werkt in de huidige vorm. Doordat wij continu analyses uitvoeren vallen zulke dingen op en kunnen wij u hier direct over informeren. Zo kan er tijdig een aanpassing worden gemaakt.